Användarvillkor

Följande användarvillkor gäller för alla affärsrelationer mellan kunden och VPSOne.

Den styrande lagen är den som gällde när kontraktet trädde i kraft.

Diskriminerande, motstridiga eller ytterligare kundvillkor, även om de är erkända, ingår inte i avtalet såvida inte deras giltighet uttryckligen överenskommits.

Allmänna villkor

Om nätverkets säkerhet eller underhållet av nätverksintegritet står på spel kan vi tillfälligt begränsa tillgången till tjänsten efter behov. De erbjudna tjänsterna är de som gäller vid beställningstidpunkten baserat på erbjudandedata, beställningsformuläret och aktuella månatliga specialerbjudanden. Tekniska supporttjänster ingår ej i erbjudandet. Alla erbjudna tjänster är självstyrda av kunden. Kundsupport ges inom rimliga gränser.

Dataintegritet

Den virtuella servern kommer att säkerhetskopieras regelbundet av oss, som en del av erbjudandet. När det gäller dataförlust som inte är involverad av oss kan kunden återställa data genom att beställa backup restaureringstjänst inom klientområdet för engångsavgift på 99kr. Kunden kommer att få ett unikt lösenord av säkerhetsändamål. Klienten kommer att hållas ansvarig för eventuella felaktigheter som härrör från obehörig användning av lösenordet. Om kunden blir medveten om att obehörig tredje part känner till lösenordet, måste de informera oss omedelbart. I fall där tveksamhet över obehörig åtkomst förligger, kan klienten begära ett nytt lösenord.

Publicerat innehåll

Det är kundens ansvar att identifiera internetinnehållet för eget eller tredje parts innehåll. Klienten förbinder sig att inte publicera innehåll som kan bryta mot tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryta mot gällande lag. Placeringen av pornografiskt eller extremistiskt material eller material som inte anses vara god sed är inte tillåtet. Vi har rätt att blockera tillgången till konton för alla kunder som bryter mot detta. Detsamma gäller om kunden publicerar innehåll som kan bryta mot personers eller gruppers rättigheter, eller som förolämpar eller förnekar andra människor. Detta gäller även utan en faktisk rättslig fordran. Vi är inte skyldiga att granska kundens innehåll. Sändning av skräppost är strängt förbjudet. Detta inbegriper i synnerhet sändningen av olaglig, oönskad annonsering till tredje part och spamförmedling. När det gäller sändning av e-postmeddelanden är det förbjudet att tillhandahålla falsk avsändarinformation eller att dölja avsändarens identitet på annat sätt. Vi har rätt att blockera tillgången om detta inte respekteras.

Innehåll och aktiviteter som inte är tillåtet på vårt nätverk är:

Spammning (inklusive sökmotorspam, dörröppningar, blankettstämpling, etc.).

Massutskick av vilken typ som helst (inklusive dubbel opt-in).

DoS / DDoS eller andra attacker (antingen utgående eller inkommande).

Hacking (inklusive situationer när din VPS hackades).

Distribution av skadlig kod eller virus, med eller utan vetskap.

Portscanning.

Upphovsrättsskyddat material, musik, filmer, crackad programvara eller länkar till sådant innehåll.

Open proxies, TOR-reläer (på grund av missbruk som begåtts).

Vuxet innehåll.

Data mining (på grund av kraftig resursanvändning).

Ansvar

För direkta skador, sekundär skada eller förlorad vinst på grund av tekniska problem och störningar på internet som inte ligger inom vår inflytningsområde, åtar vi oss inget ansvar. För indirekta skador och förlust av vinst, åtar vi oss inget ansvar. Om kundens webbinnehåll strider mot användarvillkoren, i synnerhet mot gällande lag eller moral, är kunden själv ansvarig för alla direkta och indirekta skador, inklusive skador på egendomen.

Betalningsvillkor och fakturering

Alla priser kan ses på https://VPSOne.se/vpn när som helst. Godtagbar betalningsmetod för tjänsterna är via PayPal, Visa eller MasterCard kreditkort, internationell banköverföring, Swish. Alla kundfakturor genereras 7 dagar innan betalning är aktuell. Underlåtenhet att betala innan förfallodagen kommer att resultera i tillfällig avstängning och i förlängningen avslutning av tjänst. Sena betalningar är föremål för en 10kr förseningsavgift. Prenumerationsbaserade betalningar kan när som helst avbrytas. Om tjänsterna annulleras (avbeställning begärs) tar vi automatiskt bort kreditkortabonnemang för specifika tjänster från vårt system. När det gäller PayPal-prenumeration måste det tas bort av kunden själv, på Paypal.com efter det att avbokningen begärts. Om kunden lägger till kreditkort på sitt konto och det är aktivt, försöker VPSOne´s faktureringssystem automatiskt att ta betalt för obetalda fakturor 4 dagar före förfallodagen. Automatiska kreditkortsbetalningar som avvisas minst två gånger kommer att ses som inaktiva

Kontraktets varaktighet och avbokning

Om avtalet inte annars avtalats på annat sätt är kontrakten på plats i obestämd tid. Kunden kan avsluta sitt avtal med oss i kundområdet. Avbeställningsperioden kan vara omedelbart eller i slutet av faktureringsperioden. En avbeställning kan endast göras via det säkra kundområdet. Vi har rätt att säga upp avtalet för god sak, utan förvarning eller om kund ignorerar varningar om överträdelse i användarvillkoren. En annan viktig orsak som kan leda till blockering eller uppsägning kan vara att kunden använder innehåll som påverkar serverns prestanda eller säkerhet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp tjänster när som helst om betalning är försenad eller utebliven och vi kommer inte att ansvara för förlust av data på grund av uppsägning.

Service Level Agreement (SLA)

Vårt åtagande är att garantera årlig servicetillgänglighet på 99,95%.

Uppidsgaranti gäller för:

Tillgänglighet för internetanslutningskanaler, serverhårdvara och virtualiseringsplattforms tillgänglighet.

SLA-garanti gäller inte för:

Planerat underhåll

Servicefel på grund av klientåtgärder (DoS / DDoS):

Serviceavstängning, när en kund inte betalar i tid eller inte följer villkoren i kontraktet.

Om det osannolika fallet uppstår att vi upplever ett nätverks- eller maskinvarufel, kommer vi att kreditera ditt konto med en tjänstedag för varje timme av driftstopp. Kontakta en medlem av vår kundservice senast inom 7 dagar, för att ordna krediten.

Slutsats av kontraktet

Våra erbjudanden kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska eller andra typer av ändringar när skäl finns. Vid beställning är kunden bunden till det preliminära erbjudandet. Vi kommer att bekräfta mottagandet av kundens order omgående. Bekräftelsen är inte bindande för avtalet. Kontraktets bekräftelse och godkännande kan inkorporeras tillsammans. Vi har också rätt att avslå ordern om det skulle uppkomma skäl till detta. Som registrerad kund hos VPSOne godkänner du att få e-postmeddelanden som främjar eventuella specialerbjudanden. Du kan avanmäla dig från nyhetsbrev genom att klicka på länken "unsubscribe". För din bekvämlighet är all information som lämnas under registrering med VPSOne, föremål för VPSOne:s sekretesspolicy.

Omarbetad: 2017-06-02